Functie- en salarishuis

Een functie- en / of salarishuis zorgt voor herkenbaarheid van functies, objectieve waardering en structuur binnen een organisatie. Het hanteren van een salarisstructuur is een belangrijk onderdeel van het HR-beleid en biedt houvast aan leidinggevenden, creëert transparantie voor werknemers en is voor de werkgever ook een cruciaal instrument om loonkosten te beheersen.

Belangrijk is dat een functie- en salarishuis ook meebeweegt met de veranderingen die binnen en rond een organisatie spelen en daarmee de wendbaarheid van de organisatie ondersteunt. Peakman zorgt ervoor dat de opdrachtgever een helder en concreet functie- en/of salarishuis heeft dat past bij de huidige en toekomstige situatie van het bedrijf.