Academy

Veel bedrijven hebben vandaag de dag veel te maken met uitstroom van personeel. Een belangrijke reden om te vertrekken is het gebrek aan opleidingen. De huidige generaties op de arbeidsmarkt hechten enorm veel waarde aan zichzelf ontwikkelen. Daarnaast is het trainen en ontwikkelen van medewerkers cruciaal voor het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Onze HR professionals zijn er van overtuigd dat het verhogen van kennis en kunde onder medewerkers voorafgaat aan het realiseren van de bedrijfsresultaten! Onze Sherpa’s hebben ervaring met het opzetten van een Academy (opleidingshuis). Zij weten de verplichte en facultatieve trainingen in een programma van elkaar te scheiden en alle relevante opleidingen en trainingen voor het bedrijf te faciliteren en toegankelijk te maken.

Het project is afgerond als het bedrijf een eigen Academy heeft, passend bij de ambities van het bedrijf en de mensen die er werken. Peakman legt dit vast in een professioneel document, waarin alles tekstueel en visueel is uitgewerkt en in kaart gebracht.