Voorkomen van verzuim

De professionals van Peakman staan binnen het project ‘Verzuim verminderen en voorkomen’ voor een tweeledige uitdaging.

Enerzijds gaan zij als casemanager verzuim bij de opdrachtgever aan de slag. Onze professional is in deze functie verantwoordelijk voor de regie en een optimale begeleiding van de verzuimdossiers binnen uw organisatie en zorgt hierdoor voor een verkorting van de verzuimduur. Wij zijn daarmee de spin in het web tussen alle betrokken partijen in het verzuimproces. Op basis van onze uitgebreide kennis van de wettelijke verplichtingen omtrent verzuimmanagement, adviseren wij op een zeer klant- en resultaatgerichte manier u als werkgever én de werknemers omtrent de te nemen stappen binnen het verzuimproces. Op die manier werken wij een effectief ziekteverzuimbeleid uit dat past bij de verzuimproblematiek in uw organisatie.

Anderzijds nemen wij binnen de organisatie de verantwoordelijkheid over het project ‘verzuim voorkomen’. Na een intern onderzoek onder alle leidinggevenden en medewerkers, maken wij een duidelijk document op waarin je de directie adviseert over hoe verzuim voorkomen kan worden in de toekomst.