Vitaliteit

Vitaliteit betekent letterlijk: levenskracht. Het is de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een individu die leidt tot energie om te leven. Vitaliteit wordt bepaald door de balans tussen vier bronnen: Fysiek: beweging, uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie en herstelvermogen.

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Het loont dus enorm voor zowel werkenden als werkgevers om bewust om te gaan met vitaliteit en gezondheid. Een vitale leefstijl is primair een zaak van werkenden, maar ook werkgevers kunnen er een belangrijke bijdrage aan leveren door vitaliteit te stimuleren en faciliteren.

Onze professionals helpen bedrijven met het uitwerken, uitschrijven en eventueel inrichten van een vitaliteitsprogramma voor uw organisatie. Na een grondige inventarisatie van de huidige situatie zal in samenspraak met een intern projectteam de gewenste situatie in kaart gebracht worden. Op basis van deze twee documenten ontstaat de uitgewerkte oplossingsrichting.