Arbeidsmobiliteit

Voor de Nederlandse economie, bedrijven en voor werkenden zelf is het belangrijk dat medewerkers vitaal, duurzaam inzetbaar, flexibel en innovatief zijn. Opdat ze alle mogelijke kansen kunnen benutten en het optimale uit zichzelf kunnen halen, is het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven die voldoende aandacht hebben voor (interne) mobiliteit, hun werknemers voldoende afwisseling bieden (‘bore-outs’ voorkomen) en de expertise binnen hun bedrijf vergroten. Bij arbeidsmobiliteit kun je denken aan werkenden die promoveren (verticale mobiliteit) of die binnen het bedrijf doorgroeien naar een andere functie (horizontale of diagonale mobiliteit). Daar hebben niet alleen werkenden zelf, maar ook werkgevers baat bij; ze beperken inwerktijd voor nieuwe krachten, behouden belangrijke expertise in hun bedrijf, reduceren het verloop, krijgen meer tevreden en productievere medewerkers en kunnen flexibeler inspelen op de veranderende functies en personeelsbehoeftes binnen hun bedrijf. HR heeft hierbij een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de beste kandidaten op de beste posities terechtkomen. Doorgroeiplannen, jobrotatie, taakroulatie, (interne) arbeidspools… het zijn maar enkele voorbeelden van de tools die HR tot haar beschikking heeft om de interne arbeidsmobiliteit te stimuleren. Ook opleidingen (om- en bijscholing) en persoonlijke ontwikkelingsplannen horen erbij.

Arbeidsmobiliteit speelt ook een rol bij (dreigend) ontslag. Arbeidsmobiliteit, zowel intern als extern, wordt belangrijker dan ooit. Wanneer een herplaatsing binnen het bedrijf (eventueel na bij- of omscholing) niet mogelijk is, kunnen outplacement en van werk-naar-werk regelingen voor boventallige werknemers aan de orde zijn. Zowel werknemer als bedrijf hebben baat bij een snelle en duurzame plaatsing in een (externe) functie. Dit vraagt van HR een grote mate van begeleiding en coaching als ook een grondige kennis van de arbeidsmarkt.

Wij als Peakman kunnen door onze specifieke ervaring en expertise in (interne en externe) arbeidsmobiliteit werkgevers en / of de HR-afdeling begeleiden bij het stimuleren van interne mobiliteit en ondersteunen bij het op een nette manier afhandelen van outplacement- of ontslagtrajecten.