Banner

Jurist arbeidsrecht m/v/x

De werkzaamheden van de Junior Jurist richten zich op ondersteunende werkzaamheden m.b.t. zaken die betrekking hebben op onder andere arbeidsrecht, handelsrecht, contractenrecht, huurrecht, vennootschaps- en rechtspersonenrecht, faillissementsrecht en samenwerking, fusie en/of overname etc. Ben jij de perfecte junior jurist voor ons?

 • Plaats Rotterdam
 • Uren per week 32 tot 40 uren per week
 • Salaris Tussen ‚ā¨2700 en ‚ā¨3200 per maand
 • Opleiding HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Contracttype Werving & Selectie

Over de functie

De Junior Jurist draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega‚Äôs en externe partijen, ondersteunt de leiding hierbij en vervult hieromtrent een voorbeeldrol. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cli√ęnt, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het werk voorop staat. De werkzaamheden zijn uitvoerend maar later ook licht adviserend van aard. De functie dient gezien te worden als een startfunctie. Na verloop van tijd zullen de werkzaamheden complexer van aard worden en zullen lichtere / minder complexe advieswerkzaamheden tot de taken gaan behoren

Werkzaamheden:

kwaliteitsbesef

 • werkt vanuit kwaliteitsbesef en is zich hiervan constant bewust
 • behartigt de zakelijke belangen van de cli√ęnt, waarin te allen tijde kwaliteit voorop staat
 • verricht volledig onafhankelijk van de cli√ęnt zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier

inschatten risico’s en planning van de werkzaamheden

 • schat de risico‚Äôs in behorende bij de specifieke cli√ęnt, maakt voorstellen hieromtrent, bespreekt deze met leidinggevende en past aan de hand hiervan de werkzaamheden aan
 • doet voorstellen omtrent en plant voor zichzelf (in overleg met leidinggevende) aan de hand van de opgegeven budgetten de uit te voeren werkzaamheden

signaleert adviesmogelijkheden

 • signaleert adviesmogelijkheden en bespreekt dit met de leidinggevende en draagt (eventueel) uitgewerkte oplossingen aan
 • informeert de cli√ęnt over de totale dienstverlening van het kantoor, dit gebeurt vooral vanuit het perspectief van het goed bedienen van de cli√ęnt en het optimaliseren van de dienstverlening aan de cli√ęnt en niet zozeer vanuit een commercieel oogpunt
 • legt cli√ęntbezoeken af
 • promoot de totale dienstverlening van het kantoor bij de cli√ęnt

verwerft adviesopdrachten

 • ondersteunt bij de inventarisatie van de (potenti√ęle) behoefte bij cli√ęnten aan de hand van hun huidige en toekomstige (financi√ęle) positie in de markt en toekomstige ontwikkelingen/trends en bespreekt dit met de leidinggevende
 • bezoekt (eventueel samen met de leidinggevende) cli√ęnten en onderhoudt contact met ze vanuit een commercieel oogpunt
 • draagt mede zorg voor omzetverhoging binnen de eigen cli√ęntenportefeuille
 • draagt mede zorg voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen

verricht ondersteunende werkzaamheden

 • verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Jurist of Senior Jurist/Jurist-Medewerker
 • verricht na verloop van tijd onder begeleiding lichtere/minder complexe advieswerkzaamheden
 • handelt overeenkomstig de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden
 • geeft ondersteuning bij procedures
 • is aanspreekpunt voor andere medewerkers binnen het kantoor inzake bedrijfsjuridische aspecten

verzorgt bedrijfsjuridische adviezen

 • concipieert en handelt zelfstandig bedrijfsjuridische adviezen af van lichte / minder complexe aard met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden
 • bedenkt oplossingen en juridische constructies
 • stelt bezwaarschriften op en biedt ondersteuning bij procedures

stelt conceptcontracten/overeenkomsten op

 • concipieert contracten en overeenkomsten
 • beoordeelt conceptovereenkomsten
 • bedenkt oplossingen

teambijdrage

 • levert een positieve bijdrage aan teamvergaderingen, aan het team, de werkzaamheden en de attitude van het team
 • signaleert waar collega‚Äôs elkaar kunnen versterken
 • participeert in interne projectgroepen
 • geeft op een positieve manier (upward) feedback aan leidinggevende, collega‚Äôs en stagiairs
 • is er zelf verantwoordelijk voor dat een gesteld doel bereikt wordt

levert een bijdrage aan de praktijkontwikkeling

 • intern: streeft naar aanleiding van de contacten met cli√ęnten kwaliteitsbehoud en -verbetering na van de dienstverlening en interne processen. Levert een bijdrage aan de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar de eigen kantoorsituatie
 • extern: geeft een eerste aanzet voor de opbouw van een eigen relatienetwerk, onderhoudt het huidige relatienetwerk en breidt het uit door deel te nemen aan externe activiteiten
Toon meerToon minder

Over het bedrijf

Hermans & Partners kan ondernemers ondersteunen bij alle uitdagingen die zij tijdens het ondernemen ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat succesvolle ondernemers op minimaal drie van de vier zakelijke uitdagingen (strategie, communicatie, operationeel en financieel) goed presteren. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers veelal maar op twee van die uitdagingen goed presteren. Hoe succesvol zou uw organisatie zijn als u één partij kan inschakelen, die -door middel van bewezen expertise- u kan ondersteunen in uw zakelijke uitdagingen?

Toon meerToon minder

Wat wij vragen

Opleiding

 • afgeronde opleiding Nederlands Recht of bezig met de afrondende Master
 • houdt vakkennis bij
 • dient goed te kunnen werken met ICT en alle bij de functie behorende vaktechnische applicaties
 • heeft aanvullende cursussen/opleidingen gevolgd dan wel volgt aanvullende cursussen/ opleidingen op het gebied van communicatieve vaardigheden, commercie en cli√ęntadvisering

Competenties

 • analytische vaardigheden
 • nauwkeurigheid
 • vakkennis
 • adviesvaardigheden
 • initiatief
 • commercie
 • contactuele vaardigheden en flexibiliteit
 • cli√ęntgerichtheid
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • onafhankelijkheid in oordeelsvorming
 • respect en integriteit
 • kwaliteits- en resultaatgerichtheid

Resultaatgebieden:

 • werkzaamheden worden kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende en de cli√ęnt verricht, zodanig dat er met beiden een vertrouwensrelatie ontstaat
 • oefent zijn functie goed uit en zorgt ervoor dat hij goed scoort in zijn beoordeling, in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en op het gebied van vakkennis, kwaliteit, professioneel kritische instelling en onafhankelijkheid
 • zorgt er voor dat hij het aantal uren productief/declarabel op jaarbasis realiseert, waarbij er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het geleverde werk
 • zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn
 • kan zich onafhankelijk van de cli√ęnt opstellen
 • is (toekomstig) partner in business
 • Intern: tracht mee te denken over en doet suggesties op operationeel niveau aan de leidinggevende
 • Extern: tracht te focussen op denken en wensen van de cli√ęnt, tracht te begrijpen wat hem bezighoudt en aan welke diensten behoefte is


Toon meerToon minder

Wat wij bieden

Wij bieden een geweldige en veelzijdige functie met hele mooie projecten. En alles om te groeien binnen deze functie naar Jurist en binnen deze mooie organisatie. En natuurlijk een passend salaris en andere zaken die je nodig hebt om je functie goed en succesvol uit te oefenen. 

Toon meerToon minder

Meer informatie

Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt. wim@peakman.nl of 06-22474845

Toon meerToon minder

Onze recruiter

Wim Bubberman
Solliciteer